فعالیت های حرفه ای مرتضی سیداحمدپور

مرتضی سید احمد پوردر حال حاضر مرتضی سید احمدپور بعنوان مشاور و مدرس در زمینه های زیر مشغول به فعالیت می باشد.

- ارزش آفرینی برای ایده های نو ، ارائه روش های علمی و مدرن برای کمک به کارآفرینان و رونق کسب و کارهای کوچک و هدایت استارتاپ ها.
- مشاوره بازاریابی و فروش و آموزش گروه های بازاریابی شرکت ها و سازمانها.
- تدوین ، توسعه ، طراحی و نظارت بر برنامه بازاریابی کسب و کارهای کوچک و استارتاپ ها. Marketing Plan - Action Plan
- طراحی و پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک.
- مشاوره شغلی و تدریس روش های انجام بهتر کار گروهی.
- تدوین ، توسعه و پیاده سازی استراتژی های دیجیتال سازمان ها و کسب و کارها.
- آموزش پرسنال برندینگ و توانمند سازی افراد برای ارائه موثر توانایی ها و موفقیت در زندگی شغلی.
- تدوین طرح درس ، طراحی و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک.
- تالیف کتاب ها و مقالات برای مجلات و سازمان های حرفه ای.
- برگزاری سخنرانی های انگیزشی در زمینه های مدیریت ، بازاریابی ، فناوری اطلاعات و توانمندسازی فردی.

اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های من ...